Аналитика

ЖАҢА  ЖОБАЛАР,  ЖАҢА  ЖЕТІСТІКТЕР  ҚАРСАҢЫНДА

 

Қазақстан Еңбек конфедерациясының мүшелік ұйымы болып табылатын «Алматы кәсіподақтар одағы» кәсіподақтарының аумақтық бірлестігінің төрағасы Қайрат Қаратайұлы Қаратаев. Көп жылдан бері кәсіподақ ұйымында жетекшілік қызмет атқарған, кәсіподақтың жетістіктері мен кемшін тұстарын да жетік білетін кәсіби маман.  Қайрат Қаратайұлымен кездесіп, көкейімізде жүрген сауалдарды қойған едік. Басшымен болған бұл сыр сұхбат  оқырмандардың көңілдерінен шығады деген үміттеміз. Өзекті сұрақтарға ұшқыр ойымен жауап берген төраға, кәсіподақ ұйымдарына тың серпіліс әкеліп, келелі келешегіміздің кемелді болатынына көз жеткізді. 

Откровенный разговор о главном

 

Казахстанская Конфедерация Труда представила свою Программу действий, с которой мы знакомим читателей в этом номере. В связи с этим, мы встретились с Генеральным секретарем Конфедерации труда Муратом Рахматулловичем Машкеновым и поговорили с ним о настоящем и будущем казахстанских профсоюзов.

Қазақстан Республикасының Заңнамасы бойынша еңбек қорғау Конфедерациясының «Қазақстан Республикасы кәсіптік одағының қызметіне қатысты сұрақтар бойынша заңнамалық актілерге өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы» концепиясы.

Еңбек конфедерациясының Бас хатшысы. М. Машкенов.

2014 жылы 27 маусымында қабылданған кәсіптік одақтар заңнамасы бірқатар еңбек дау-дамайларының өсуіне алып келді, 1995 жылы қабылданған Қазақстан Республикасы Конституциясы, сонымен қатар 2007 жылы ҚР Еңбек Кодексіне өзертулер мен толықтырулар енгізу қажеттігі туындаған болатын. Кәсіподақтар қозғалысын жетілдіру, еңбекшілер құқығын қорғау, заман талаптарына жауап беру сықылды бірқатар мәселелер түрткі болғаныын айта кету керек. Осы қабылданған екі негізгі заңнамаға сүйеніп, кәсіптік одақтар туралы жаңа заңнама қабылданды. Бұл заңнама жұмыс берушілер мен жұмысшыларға қатысты әлеуметтік әріптес жүйесін құрып, оны жетілдіре түсу болатын.

mashkenov sait2
Генеральное Соглашение –
основа социального партнерства

М.Машкенов,
Генеральный секретарь
РОП «Казахстанская Конфедерация труда»

В рамках реализации Послания Президента Республики Казахстан «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» на первом заседании Республиканской трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений, 31 января 2018 года, состоялось заключение Генерального соглашения между Правительством Республики Казахстан, республиканскими объединениями работников и республиканскими объединениями работодателей на 2018-2020 годы. 

mashkenov sait3Кәсіподақтар жаңа жағдайда жұмыс істеуді үйренуі тиіс


М.Р. МАШКЕНОВ,
Қазақстанның Еңбек конфедерациясының бас хатшысы.

 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың халыққа арнаған «Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының басты бағыты» деп аталатын жолдауында Қазақстан үкіметіне әлеуметтік жаңғырту және Қазақстанда Жалпыға ортақ еңбек қоғамы идеясын жүзеге асыру бойынша 20 нақты тапсырма берді. Бұл – мәні мен маңызы жағынан алғанда бірегей жолдау болды. Егемен Қазақстанда қалыптасқан әлеуметтік-еңбек қатынастарының тиімсіздігі және аса ірі кәсіподақ – Қазақстан кәсіподақтары федерациясының уақыт талабына сай келмей отырғаны туралы алғаш рет шынайы баға берілді.

moldabekov sait
О некоторых вопросах забастовки

на фоне Трудового кодекса РК

Марат Молдабеков

Председатель отраслевого профсоюза работников науки,

инновационных и образовательных организаций

     После прошедших забастовок работников «Казахмыса» и карагандинских шахтеров в конце 2017 года,  вопросы подготовки и проведения забастовки  стали вновь на виду, поскольку работникам со стороны работодателей были предъявлены претензии в  нарушении  действующего законодательства.  В СМИ были высказаны разные мнения экспертов об этих событиях, в том числе  были предложения для внесения  в трудовое  законодательство изменений по упрощению предварительных  процедур,  вплоть до их сокращений. Безусловно, эти события и высказывания свидетельствуют о важности  проблемы,  в связи с чем  появляется необходимость рассмотреть вопросы забастовки , как таковой,  в аналитическом аспекте с учетом трудового законодательства,  учитывая также, что давно не было критических материалов на эту тему.

   Начнем с того, что забастовка, согласно Трудовому кодексу  РК (ТК РК)- это полное или частичное прекращение работы, в целях удовлетворения социальных и профессиональных требований в споре  с  работодателем. Понятно, что это крайняя мера со стороны  работников, если предварительные переговоры не дали никаких результатов. В то же время, должно быть понимание того, что проведение забастовки сопряжено с организационными трудностями для работников  и потерей ими  заработной платы    за  период забастовки  и, с другой стороны,   потерей  прибыли  работодателем. Поэтому достижение работниками своих требований через забастовку, причем немедленную, является более тяжелым вариантом для  обеих сторон, нежели, если бы тот же результат достигался путем переговоров.

mashkenov original2 saitЧеловек труда в центре внимания

 

Мурат Машкенов

Генеральный секретарь Казахстанской Конфедерации труда

 

   С большим удовольствием, представляем вам новый информационный ресурс – сайт Республиканского объединения профсоюзов «Казахстанская Конфедерация профсоюзов».

В состав Казахстанской Конфедерации Труда входят 11 Отраслевых профсоюзов и 3 Территориальных объединения профсоюзов (Алматы, Актобе, Караганды). Общая численность ККТ составляет 800 тысяч членов профсоюзов.

Основным предметом деятельности Конфедерации труда является защита прав и законных интересов людей труда, а также представительство наших членских организаций в республиканских исполнительных и представительных органах власти Республики Казахстан, которое в рабочем порядке реализуется через Республиканскую 3-х комиссию по социальному партнерству, созданную при Правительстве РК.

Представители Конфедерации труда принимают непосредственное участие в формировании законов, планов, программ по вопросам труда и социальной политики Казахстана. Представители Конфедерации также входят в состав делегаций, представляющих интересы Республики Казахстан в Международной Организации Труда (МОТ).